Obiekty zabytkowe - prace konserwatorskie

Renowacja Audytorium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Przywrócenie wyglądu sprzed 100 lat. Wykonanie budowlanego zakresu prac w sali audytorium i pomieszczeniach technicznych. Prace prowadzone pod kuratelą Konserwatora Zabytków.