Obiekty zabytkowe - prace konserwatorskie

Prace konserwatorskie - Kościół św. Piotra i Pawła w Gdańsku. Uzupełnienie i odtworzenie części przemurowań elewacji Kościoła św. Piotra i Pawła w Gdańsku - prace wykonywane pod nadzorem konserwatora zabytków.