Obiekty zabytkowe - prace konserwatorskie

Prace konserwatorskie - Kościół św. Trójcy w Gdańsku. Renowacja tynków wewnętrznych w Kościele św. Trójcy w Gdańsku - prace pod nadzorem konserwatora zabytków.