Obiekty zabytkowe - prace konserwatorskie

Prace konserwatorskie - Twierdza Wisłoujście. Odtworzenie ponad 1150m² tynku na sklepieniach oraz wejściu do kazamatów. Prace wykonywane z zachowaniem tradycyjnej technologii, pod nadzorem konserwatora zabytków Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

Prace konserwatorskie - Kościół św. Piotra i Pawła w Gdańsku. Uzupełnienie i odtworzenie części przemurowań elewacji Kościoła św. Piotra i Pawła w Gdańsku - prace wykonywane pod nadzorem konserwatora zabytków.

Prace konserwatorskie - Kościół św. Trójcy w Gdańsku. Renowacja tynków wewnętrznych w Kościele św. Trójcy w Gdańsku - prace pod nadzorem konserwatora zabytków.

Renowacja Audytorium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Przywrócenie wyglądu sprzed 100 lat. Wykonanie budowlanego zakresu prac w sali audytorium i pomieszczeniach technicznych. Prace prowadzone pod kuratelą Konserwatora Zabytków.