Prace budowlane, remontowe, wykończeniowe w obiektach

Wykonanie zadaszenia wejścia do budynku S.M. Żabianka w Gdańsku. Rozbiórka starego daszku, wykonanie nowego żelbetowego podpartego na słupie stalowym. Docieplenie elewacji. Rozbiórka i wykonanie nowych schodów wejścowych, przesunięcie drzwi, montaż nowych balustrad.
Wykonanie zadaszenia z poliwęglanu schodów wejściowych do klubu osiedlowego. Fundamentowanie, wykonanie konstrukcji stalowej, montaż płyt poliwęglanowych wraz z obróbkami.